สำนักงานซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ 5 แผ่นดิน 089 1955410-081 7373205  

รับปรึกษาการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน จำนอง ขายฝาก ซื้อ ขาย ฝากขาย ไถ่ถอน บ้าน อาคารและที่ดิน ติดต่อ คุณเบญจพล บุญเหลือ 08 9195 5410                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

   

    

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
411 คน
3934 คน
72592 คน
เริ่มเมื่อ 2010-01-13

                                          รวม แบบฟอร์สัญญาต่างๆ
สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายและวางเงินมัดจำ(แบบทั่วไป)
สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน
สัญญาซื้อขายรถยนต์
สัญญาซื้อขาย(แบบที่1)
สัญญาซื้อขาย(แบบที่2)
   
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1)
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2)
สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่2)
สัญญาเช่าบ้านหรืออาคาร
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สัญญาเช่าตึกแถว
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเช่าซื้อ
   
สัญญากู้ยืมเงิน
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
   
สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
   
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกัน
สัญญาค้ำประกันเงินกู้
สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ
   
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้เข้าพบชี้แจงสรรพากร)
   
สัญญาจ้างทำของ
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
สัญญาจ้างขนส่ง
สัญญาจ้าง(แบบที่1)
สัญญาจ้าง(แบบที่2)
สัญญาจ้าง(แบบที่3)
   
สัญญาอื่นๆ
หนังสือให้ชำระหนี้
สัญญาประนีประนอมยอมความ
สัญญาโอนหุ้น
หนังสือบอกเลิกสัญญา
หนังสือรับสภาพหนี้
                                                                                     หนังสือยินยอมคู่สมรส(แบบที่1)
หนังสือยินยอมคู่สมรส(แบบที่2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
คลิ๊กนี้มีความหมาย

ทฤษฎีช่ำชอง คล่องปฏิบัติ ชัดเจนรวดเร็ว